Press "Enter" to skip to content

How many How much konu anlatımı: Örnek Cümleler

How many How much konu anlatımı ve örnek cümleler konusuna değineceğimiz bu yazıda how much ile how many arasındaki farkın ne olduğunu en basit şekilde sizlere anlatamaya çalışacağız. Konu anlatımı akabinde ise how much ve how many ile ilgili birçok örneği sizlerle paylaşacağız.

Gerek günlük konuşma dilinde gerekse de resmi yazışmalarda sıkça kullandığımız how many ve how much terimlerinin doğru bir şekilde kullanılması elzemdir. Bu kadar kolay bir konuda herhangi bir hata yapmaksızın kullanmak ise dile olan hakimiyetinizi gösterecektir. Bu nedenle how many how much konu anlatımı hususuna değineceğiz.

How many How much konu anlatımı
How many How much konu anlatımı

Bu yazıda bulabilecekleriniz kısaca aşağıdaki gibidir:

How many ve How much arasındaki farklar

İngilizce’de much ve many olarak ifade edilen ve Türkçe’de miktar olarak ifade edilebilecek bu kelimeler aslında aynı anlama gelmektedir. Her ikisi de miktarı ifade ederler. Fakat how much ve how many arasında temel farklar bulunmaktadır.

Öyleki, İngilizce’de kelimeler, countable – sayılabilen ve uncountable – sayılamayan olarak ikiye ayrılırlar. Sayılabilen – countable kelimeler için miktar ifade etmek istersek many kelimesini, eğer sayılamayan – uncountable kelimeler için miktar ifade etmek istersek ise much kelimesini kullanmak zorundayız.

KISACA:

How Much: Sayılamayan – Uncountable kelimeler için Kaç Tane anlamına gelir.

How Many: Sayılabilen – Countable kelimeler için Kaç Tane anlamına gelir.

How much ne demektir? How much konu anlatımı

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere how much sayılamayan – uncountable kelimelerde miktar ifade edilirken, ne kadar olduğu sorulurken kullanılan bir kelime grubudur. How much ile cümle kurarken aşağıdaki formülü esas alabiliriz.

How much + Sayılamayan isim + Yard. Fiil + Özne + Fiil + Tümleç

İngilizce’de Sayılamayan – Uncountable Kelimelere Örnekler

 • Bread: Ekmek
 • Money: Para
 • Fruit: Meyve
 • Furniture: Mobilya
 • Corn: Mısır
 • Ice: Pirinç
 • Petrol: Petrol
 • Milk: Süt
 • Coffe: Kahve
 • Soup: Çorba
 • Tea: Çay
 • Cheese: Peynir
 • Paper: Kâğıt
 • Baseball: Beyzbol
 • Tennis: Tenis
 • Rain: Yağmur
 • Snow: Kar

How much ile ilgili örnek cümleler

How much money have you got?

Ne kadar paran var?

How much time have we got?

Ne kadar zamanımız var?

How much wine is there in the fridge?

Buzdolabında ne kadar şarap var?

How much bread is there on the table?

Masanın üzerinde ne kadar ekmek var?

How much snow is there in the mountains?

Dağlarda ne kadar kar var?

How much is this hat?

Bu şapka ne kadar?

How much are these gloves?

Bu eldivenler ne kadar?

How much is this?

Bu ne kadar?

No matter how much you shake or dance, the last drop ends up on your pants.

Ne kadar sallarsan salla dona düşer son damla:)

How much could he possibly drink?

Ne kadar içebilir ki?

How much does a lion weigh?

Bir aslan kaç kilodur?

How much do we owe you?

Size borcumuz ne kadar?

How much money do you have on you?

Üstünde ne kadar var?

You know how much i miss you

Seni ne kadar özlediğimi biliyorsun.

How much flour do we need?

Ne kadar una ihtiyacımız var?

How much of it have you studied?

Ne kadarına çalıştın?

How much money do you make?

Ne kadar kazanıyorsun?

Could you tell me how much it is?

Bunun ne kadar olduğunu bana söyleyebilir misiniz?

Do you know how much I love you?

Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi?

I don’t know how much it’s worth now?

Şu an ne kadar eder bilmiyorum.

How much do i owe you for saving my life?

Hayatımı kurtardığın için sana ne kadar borçluyum?

How much coffee do you drink a day?

Günde ne kadar kahve içersin?

How much television do you watch every day?

Günde ne kadar TV izlersin?

How much something like that would cost?

Böyle bir şey kaça patlar?

How much time do you spend on the internet?

İnternette ne kadar vakit harcarsın?

How much time do we have left on earth?

Dünya üzerinde ne kadar vaktimiz var?

How much do you think this place will go for?

Burayı ne kadara satarlar?

How much freedom do you have?

Ne kadar özgürsün?

How much do you love your mother?

Anneni ne kadar seviyorsun?

How much do you love your father?

Babanı ne kadar seviyorsun?

How much light have you got?

Ne kadar ışığın kaldı?

How much can you learn in a year?

1 yılda ne kadar öğrenebilirsin?

How much meat is there in the fridge?

Buzdolabında ne kadar et var?

How much fruit is there?

Orada ne kadar meyve var?

How much coke is there?

Orada ne kadar kola var?

How much butter is there?

Orada ne kadar tereyağı var?

How much milk is there?

Orada ne kadar süt var?

How many ne demektir? How many konu anlatımı

Aslında yukarıda detayıyla izah etmiştik fakat burada da belirtmekte fayda var. How many kelimesi Türkçe’de ne kadar, ne miktarda anlamlarına gelmektedir. Yukarıda verilen sayılamayan kelimelerin değil İngilizce’de sayılabilen kelimelerde miktar sormak için kullanılır.

İngilizce’de Sayılabilen Kelimelere Örnekler

 • Dog: Köpek
 • Cat: Kedi
 • Car: Araba
 • Computer: Bilgisayar
 • TV: TV
 • Lamp: Ampul

How many ile ilgili örnek cümleler

 • How many shirts have you got? – Kaç tane gömleğiniz var?
 • How many children have you got? – Kaç tane çocuğun var?
 • How many brothers have you got? – Kaç tane erkek kardeşin var?
 • How many girls are there in your class? – Sınıfınızda kaç tane kız var?
 • How many cities are there in Turkey? – Türkiye’de kaç tane şehir var?
 • How many months are there in a year? – Bir yılda kaç ay var?
 • How many books have you got? – Kaç tane kitabın var?
 • How many trees are there in the garden? – Bahçede kaç tane ağaç var?
 • How many friends have you got in Turkey? – Türkiye’de kaç tane arkadaşın var?
 • How many eggs are there? – Orada kaç tane yumurta var?
 • How many lemons are there? – Orada kaç tane limon var?
 • How many vegetables are there? – Orada kaç tane sebze var?

Tavsiye ve Kapanış

Her yazımızda olduğu gibi How many How much konu anlatımı yazımızı da tavsiyelerimiz ile kapatacağız. Bu yazımızı incelediyseniz, bu yazımıza kaynak olan İngilizce Soru Kelimeleri – What, How Questions yazımızı inceleyerek İngilizce’de en çok kullanılan soru kalıplarını ve soru kurma mantığı ile birçok örnek bulabilirsiniz.

Son olarak İngilizce’de en çok kullanılan soru kalıpları ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz örnek soru cümleleri ve cevaplarını içeren yazılarımıza aşağıdaki bağlantılar aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Mr. Elliot
Mr. Elliot

A writer who like to write for teaching. Supporter of Real Madrid FC.

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir