Press "Enter" to skip to content

Irregular Verbs – İngilizce Düzensiz Fiiller

Bu yazımızda irregular verbs yani ingilizce düzensiz fiiller, ingilizce fiillerin 2. hali, ingilizce fiillerin 3. hali ve dolayısıyla ingilizce en çok kullanılan düzensiz fiiller konusuna değineceğiz. Aslında kısaca ingilizce düzensiz fiiller ve anlamlarına bakıyor olacağız.

Yazı İçeriği Tablosu:

  1. Irregular Verbs – Düzensiz Fiiller Konu Anlatımı
  2. Irregular Verbs List – Düzensiz Fiiller Listesi
  3. İngilizce Fiillerin 2. Halleri
  4. İngilizce Fiillerin 3. Halleri
irregular verbs
irregular verbs

Irregular Verbs – Düzensiz Fiiller Konu Anlatımı

Dilimiz Türkçe’nin aksine ve hatta bir çok dilin kurallarından farklı olarak İngilizce’de fiillerin ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. Öyle ki, bu ayrım düzenli fiiller – regular verbs ve düzensiz fiiller – irregular verbs olarak yapılmıştır. İngilizce’de fiillerde bu şekilde ayrımın yapılmasının sebebi ise geçmiş zaman (simple past tense) ve yakın geçmiş zaman (present perfect tense) içinde cümle kurulurken fiillerin değişmesidir.

O kadar ki geçmiş zaman (simple past tense) ile cümle kurulduğunda, cümlede kullanılacak fiil düzensiz yani irregular verbs ise fiilin ikinci halini kullanmalıyız. Örneğin geçmiş zamanda “Ben kitap aldım” cümlesini İngilizce’de ifade edebilmek için “I buy book” diyemeyiz. Çünkü İngilizce’de geçmiş zamanda yani simple past tense de cümle kurarken cümlede geçen fiil irregular verbs yani düzensiz fiil ise cümlede bu fiillerin ikinci halini kullanmamız gerekmektedir. Bu nedenle, cümlenin dil bilgisi ve mantıksal açıdan doğru olması için ben kitap aldım cümlesindeki fiil olan almak (buy) fiilinin ikinci hali olan almak (bought) kelimesini kullanmamız gerekmektedir. Yani doğru cümle “I bought book” olmalıdır. Kısaca formül ve doğru yapı aşağıdaki şekildedir:

Özne + Fiil (İkinci Hali) + Nesne

Ben kitap aldım = I bought book

Yakın geçmiş zamanda (past perfect tense) kurulan cümlelerde ise cümle içinde kullanılacak fiil, irregular verbs yani düzensiz fiil ise bu filin 3. hali kullanmalıyız.

Düzenli fiillerde ise durum yukarıda anlatılandan daha basittir. Cümlede kullanacağınız fiil regular verbs yani düzenli fiil ise fiilin sonuna kelimeye göre -d/-ed/ied takısı getirmelisiniz.Örneğin:

I clean my home. – Ben evimi temizlerim. (verb 1 – basit fiil)

I cleaned my home. – Ben evimi temizledim. (verb 2 – fiilin ikinci hali)

I have cleaned my home. – Ben evimi temizledim. (verb 3 – fiilin üçüncü hali)

Irregular Verbs List – Düzensiz Fiiller Listesi

Base Form – V1Past Simple – V2Past Participle – V3Türkçesi
awakeawokeawokenuyandırmak
arisearosearisenortaya çıkmak
backslidebackslidbackslid / backsliddendinden uzaklaşmak
bewas, werebeenolmak
bearbore born / bornedayanmak
becomebecamebecomehaline gelmek
beginbeganbegunbaşlamak
bendbentbentbükülmek
betbet / bettedbet / bettediddiaya girmek
bidbid / badebiddenteklif etmek
bindboundboundbağlamak
bitebitbittenısırmak
bleedbledbledkan kaybetmek
blowblewblownesmek
breakbrokebronkenkırmak
breedbredbredbeslemek
bringbroughtbroughtgetirmek
broadcastbroadcast / broadcastbroadcast / broadcastyayın yapmak
browbeatbrowbeatbrowbeaten / browbeatyıldırmak
buildbuiltbuiltinşa etmek
burnburned / burntburned / burntyakmak
burstburstburstpatlamak
bustbusted / bustbusted / bustbozulmak
buyboughtboughtalmak
castcastcastdökmek
catchcaughtcaughtyakalamak
choosechosechosenseçmek
clingclungclungtutunmak
clotheclothed / cladclothed / cladgiydirmek
comecamecomegelmek
costcostcostmâl olmak
creepcreptcreptemeklemek
crossbreedcrossbredcrossbredçaprazlamak
cutcutcutkesmek
daydreamdaydreamed / daydreamtdaydreamed / daydreamthayale dalmak
dealdealtdealtanlaşmak
digdugdugkazmak
disprovedisproveddisproved / disprovenyanlış olduğu ispatlanmış
divedove / diveddiveddalmak
dodiddoneyapmak
drawdrewdrawnçizmek
dreamdreamed / dreamtdreamed / dreamtdüşlemek
drinkdrankdrunkiçmek
drivedrovedrivensürmek
dwelldwelt / dwelleddwelt / dwelledikamet etmek
eatateeatenyemek
fallfellfallendüşmek
feedfedfedbeslemek
feelfeltfelthissetmek
fightfoughtfoughtsavaşmak
findfoundfoundbulmak
fitfitfituymak, olmak
fleefledfledkaçmak
flingflungflungfırlamak
flyflewflownuçmak
forbidforbadeforbiddenyasaklamak
forecastforecastforecasttahmin etmek
foregoforewentforegonebırakmak
foreseeforesawforeseenöngörmek
foretellforetoldforetoldkehanette bulunmak
forgetforgotforgottenunutmak
forgiveforgaveforgivenaffetmek
forsakeforsookforsakenvazgeçmek
freezefrozefrozendonmak
frostbitefrostbitfrostbittensoğuktan donma
getgotgottenelde etmek
givegavegivenvermek
gowentgonegitmek
grindgroundgroundöğütmek
growgrewgrownbüyümek
hand-feedhand-fedhand-fedelle beslemek
handwritehandwrotehandwrittenelle yazmak
hanghunghungasmak
havehadhadsahip olmak
hearheardheardduymak
hewhewedhewn / hewedyontmak
hidehidhiddensaklamak
hithithitvurmak
holdheldheldtutmak
hurthurthurtacıtmak
inbreedinbredinbredkendilenmiş
inlayinlaidinlaiddöşemek
inputinput / inputtedinput / inputtedgiriş (bilgi)
interbreedinterbredinterbredmelezlemek
interweaveinterwove / interweavedinterwove / interweavedbirlikte dokumak
interwindinterwoundinterwoundiç içe geçmek
jerry-buildjerry-builtjerry-builtdayanaksız ucuz evler inşa etmek
keepkeptkepttutmak
kneelknelt / kneeledknelt / kneeleddiz çökmek
knitknitted / knitknitted / knitörmek
knowknewknownbilmek
laylaidlaidsermek
leadledledyol göstermek
leanleaned / leantleaned / leantdayanmak
leapleaped / leaptleaped / leaptsıçratmak
learnlearned / learntlearned / learntöğrenmek
leaveleftleftayrılmak
lendlentlentkiralamak
letletletizin vermek
lielaylainyatmak
lightlit / lightedlit / lightedyakmak
lip-readlip-readlip-readdudak okumak
loselostlostkayıp etmek
makemademadeyapmak
meanmeantmeantkast etmek
meetmetmetbuluşmak
miscastmiscastmiscastyanlış rol dağıtımı yapmak
misdealmisdealtmisdealtyanlış dağıtma
misdomisdidmisdoneyanlış yapmak
mishearmisheardmisheardyanlış duymak
mislaymislaidmislaidyanlış yere koymak
misleadmisledmisledyanlış yönlendirmek
mislearnmislearned / mislearntmislearned / mislearntyanlış öğrenmek
misreadmisreadmisreadyanlış yorumlamak
misspeakmisspokemisspokenyanlış konuşmak
misspellmisspelled / misspeltmisspelled / misspeltyanlış hecelemek
misspendmisspentmisspentisraf etmek
mistakemistookmistakenyanlış yapmak
misunderstandmisunderstoodmisunderstoodyanlış anlamak
miswritemiswrotemiswrittenyanlış yazmak
mowmowedmowed / mownbiçmek
offsetoffsetoffsetkarşılamak
outbidoutbidoutbidfazla fiyat vermek
outdrawoutdrewoutdrawntetiği karşısındakinden hızlı çekmek
outdrinkoutdrankoutdrunkbirinden çok içmek
outfightoutfoughtoutfoughtdaha iyi dövüşmek
outflyoutflewoutflownfazla uçmak
outgrowoutgrewoutgrownküçük gelmek
outlieoutliedoutliedaşırı yalan söylemek
outrideoutrodeoutriddenönden gitmek / daha iyi sürmek
outrunoutranoutrundaha hızlı koşmak
outselloutsoldoutsolddaha fazla satmak
outshineoutshined / outshoneoutshined / outshonegölgede bırakmak
outsleepoutsleptoutsleptçok uyumak
outspeakoutspokeoutspokençok konuşmak
outspeedoutspedoutspeddaha hızlı gitmek
outspendoutspentoutspentdaha fazla harcamak
overbidoverbidoverbidartırmak
overbuildoverbuiltoverbuiltbinalarla doldurmak
overbuyoverboughtoverboughtfazla miktarda satın almak
overcomeovercameovercomeaşmak
overdooverdidoverdoneaşırıya kaçmak
overdrawoverdrewoverdrawnfazla para çekmek
overdrinkoverdrankoverdrunkölçüyü kaçırmak
overeatoverateovereatenfazla yemek
overfeedoverfedoverfedfazla beslemek
overhangoverhungoverhungüzerine süslü şeyler asmak
overhearoverheardoverheardkulak misafiri olmak
overlayoverlaidoverlaidbindirmek
overpayoverpaidoverpaidfazla ödemek
overrideoverrodeoverriddenüstüne yazmak
overrunoverranoverrunhaddini aşmak
overseeoversawoverseenyönetmek
overselloversoldoveroldgöklere çıkarmak
overshootovershotovershotgeçmek / hedefi aşırmak
oversleepoversleptoversleptfazla uyumak
overspendoverspentoverspentbütçeyi aşmak
overspilloverspilled / overspiltoverspilled / overspiltşehir dışına yerleşen insanlar / taşma
overtakeovertookovertakensollamak
overthinkoverthoughtoverthoughtdetaylı düşünmek / çok düşünmek
overthrowoverthrewoverthrownbozmak, yenmek, çökertmek
overwindoverwoundoverwoundaşırı sarmak
overwriteoverwroteoverwrittenüstüne yazmak
partakepartookpartakenpayı olmak
paypaidpaidödemek
pleadpleaded / pledpleaded / pledsavunma yapmak
prebuildprebuiltprebuiltönceden inşa etmek
prepayprepaidprepaidpeşin ödemek
presetpresetpresetönceden krumak
proofreadproofreadproofreadyazım hatalarını denetlemek
proveprovedprovenkanıtlamak
putputputkoymak
quick-freezequick-frozequick-frozenşoklamak
quitquitquitçıkmak / ayrılmak
read read read okumak
reawakereawokereawakenyeniden uyandırmak
rebidrebidrebidtekrar müzayede düzenlemek
rebindreboundreboundyeniden ciltlemek
rebroadcast rebroadcast rebroadcast yeniden yayımlamak
rebuildrebuiltrebuiltyeniden yapmak
recastrecastrecastyeniden biçimlendirmek
recutrecutrecutyeniden kesmek
redealredealtredealtyeniden dağıtmak
redoredidredoneyeniden yapmak
redrawredrewredrawnyeniden çizmek
refitrefitrefitonarmak
regrindregroundregroundtekrar öğütme
regrowregrewregrownyeniden büyümek
rehangrehungrehungyeniden asmak
rehearreheardreheardyeniden duymak
reknitreknitted / reknitreknitted / reknityeniden örmek
relearnrelearned / relearnt relearned / relearnt yeniden öğrenmek
relightrelit / relightedrelit / relightedyeniden yakmak
remakeremaderemadeyeniden yapmak
repayrepaidrepaidgeri ödemek
rereadrereadrereadyeniden okumak
rerunreranrerunyeniden çalıştırmak
resellresoldresoldtekrar satmak
resendresentresentyeniden göndermek
resetresetresettekrar yerine takmak
retakeretookretakenyeniden almak
reteachretaughtretaughttekrar öğretmek
retellretoldretoldyeniden anlatmak
rethinkrethoughtrethoughtetraflıca düşünmek
retrofitretrofitted / retrofitretrofitted / retrofitgüçlendirme
reweaverewove / reweavedrewove / reweavedyeniden örmek
rewetrewet / rewettedrewet / rewettedyeniden ıslatmak
rewindrewoundrewoundgeri sarmak
rewriterewroterewrittenyeniden yazmak
ridridridtemizlemek
rideroderiddenbinmek
ringrangrungçalmak
riseroserisendoğmak
roughcastroughcastroughcasttaslağını yapmak
runranrunçalıştırmak
sand-castsand-castsand-castkum dökümü
sawsawedsawed / sawnbiçmek
saysaidsaidsöylemek
seesawseengörmek
seeksoughtsoughtaramak
sellsoldsoldsatmak
sendsentsentgöndermek
setsetsetkurmak
sewsewedsewn / seweddikiş dikmek
shakeshookshakensallamak
shaveshavedshaved / shaventıraş olmak
shearshearedsheared / shornkırpmak
shedshedsheddökmek
shineshined / shoneshined / shoneparıldamak
shitshit / shat / shittedshit / shat / shittedsıçmak
shootshotshotvurmak
showshowedshown / showedgöstermek
shrinkshrank / shrunkshrunkküçültmek
shutshutshutkapamak
sight-readsight-readsight-readbakarak çalmak
singsangsungsöylemek
sinksank / sunksunksuya batmak
sitsatsatoturmak
slayslew / slayedslain / slayedvahşice öldürmek
sleepsleptsleptuyumak
slideslidslidakıp gitmek
slingslungslungfırlatmak
slinkslinked / slunkslinked / slunksinsince sokulmak
slitslitslityırtılmak
smellsmelled / smeltsmelled / smeltkoklamak
sneaksneaked / snucksneaked / snuckgammazlamak
sowsowedsown / sowedyaymak
speakspokespokenkonuşmak
speedsped / speededsped / speededhızla gitmek
spellspelled / speltspelled / spelthecelemek
spendspentspentharcamak
spillspilled / spiltspilled / spiltdökmek
spinspunspundöndürmek
spitspitspittükürmek
splitsplitsplityarmak
spoilspoiledspoiledberbat etmek
spreadspreadspreadyaymak
standstoodstoodayakta durmak
stealstolestolençalmak
stickstuckstucksaplamak
stingstungstungbatmak
stinkstunkstunkkötü kokmak
strewstrewedstrewndağıtmak
strikestruckstruckvurmak
stringstrungstrungkandırmak
strivestrovestrivenuğraşmak
subletsubletsubletdevretmek
swearsworeswornyemin etmek
sweatsweatsweatterlemek
sweepsweptsweptsüpürmek
swellswelledswollenşişmek
swimswamswumyüzmek
swingswungswungsallanmak
taketooktakenalmak
teachtaughttaughtöğretmek
teartoretornyırtmak
telltoldtoldsöylemek
thinkthoughtthoughtdüşünmek
throwthrewthrownfırlatmak
thrustthrustthrustsaldırmak
treadtrodtrodayakla ezmek
typecasttypecasttypecasthep aynı tür rolleri vermek
typesettypesettypesetdizgi yapmak
typewritetypewrotetypewrittendaktiloda yazmak
unbendunbentunbentyumuşatmak
unbindunboundunboundserbest bırakmak
unclotheunclothed unclothed soymak
underbidunderbidunderbiddaha düşük teklif yapmak
undercutundercutundercutfiyat kırmak
underfeedunderfedunderfedyetersiz beslemek
undergounderwentundregonemaruz kalmak
underlieunderlayunderlaintemelinde yatmak
undersellundersellundersoldfiyatı kırarak satmak
understandunderstoodunderstoodanlamak
undertakeundertookundertakenüstlenmek
underwriteunderwroteunderwrittenimza altına almak
undoundidundoneçözmek
unfreezeunfrozeunfrozenbuzunu çözmek
unhideunhidunhiddengöster
unlearnunlearnedunlearnedunutmak / bırakmak
unslingunslungunslungaskıdan indirmek
unstickunstuckunstickkoparmak
unstringunstrungunstrunggevşetmek
upholdupheldupheldsavunmak / tutmak
upsetupsetupsetüzmek
wakewokewokenuyanmak
waylaywaylaidwaylaidpusuya yatmak
wearworeworngiymek
weavewovewovendokumak
wedwedwedbağlanmak
weepweptweptağlamak
wetwetwetıslatmak
winwonwonkazanmak
windwoundwoundsarmak
withdrawwithdrewwithdrawngeri çekilmek
withstandwithstoodwithstoodkarşı koymak
withholdwithheldwithheldsaklamak / vermemek
wringwrungwrungçarpıtmak
writewrotewrittenyazmak
irregular verbs list

İngilizce Fiillerin 2. Halleri

Yukarıda da detaylıca izah ettiğimiz üzere İngilizce’de fiillerin ikinci hali geçmiş zamanda kullanılır. Dil bilgisi açısından doğru cümleler kurmak önem arz ettiğinden düzensiz fiillerin ikinci halini bilmek mühimdir. İngilizce fiillerin 2. halleri listesine irregular verbs list bağlantısı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

İngilizce Fiillerin 3. Halleri

Yukarıda fiillerin ikinci hali için söylediğimiz her şey aslında ingilizce fiillerin 3. halleri için de geçerli. Bazı zamanlarda doğru cümle kurabilmek açısından kelimelerin 3. hallerini bilmek gerekiyor. Fiillerin 3. hallerine sizler için hazırlamış olduğumuz irregular verbs list bağlantısına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Not: İÇERİK KOPYALAMAK YASAKTIR!

Tablo dahil yazıdaki hiçbir içerik kopyalanamaz, başka bir yerde kullanılamaz! Bu sayfa dahil sitemizde yer alan herhangi bir içeriğin başka bir mecrada, internet sitesinde kopyalanarak kullanılması, çoğaltılması halinde her türlü hukuki hakkımızın saklı olduğunu hatırlatırız!

Mr. Elliot
Mr. Elliot

A writer who like to write for teaching. Supporter of Real Madrid FC.

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.