Press "Enter" to skip to content

Which ile ilgili cümleler

İngilizce’de hangisi anlamına gelen which kelimesi ile kurulmuş soru cümlesi örneklerini, cevaplarını ve Türkçe cevaplarını yani kısaca which ile ilgili cümleler i bu yazımızda bulabilirsiniz.

Which ile ilgili soru cümleleri ve cevapları

 • Which bag did you like? – Hangi çantayı beğendin?
 • I liked black one. – Siyah olanı beğendim.
 • Which one is your coat? – Hangisi senin ceketin?
 • The black one is mine. – Siyah olan benimki.
 • Which celebrity do i look like?
 • Hangi ünlüye benziyorum?
 • Which/What animal are you?
 • Hangi hayvansınız?
 • Which african nation has the most pyramids?
 • Hangi Afrika ülkesinde en fazla piramit var?
 • Which animal is it?
 • O hangi hayvandır?
 • Which are the top 10 most educated countries of the world?
 • Dünyadaki en eğitimli ilk 10 ülke hangileridir?
 • Which avatar character are you?
 • Hangi avatar karakterisiniz?
 • Which avatar nation are you?
 • Hangi avatar milletisiniz?
 • Which are safer?
 • Hangisi daha güvenlidir?
 • Which of the following is odd?
 • Aşağıdakilerden hangisi tuhaftır?
 • Which of the following is correct?
 • Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • Which of the following is not a type of qualitative forecasting?
 • Aşağıdakilerden hangisi bir tür nitel tahmin değildir?
 • Which of the following is most effective in maintaining society’s stratification?
 • Aşağıdakilerden hangisi toplumun tabakalaşmasını sürdürmede en etkilidir?
 • Which of the following is most effective in weathering rock?
 • Aşağıdakilerden hangisi kaya ayrışmasında en etkilidir?
Which ile ilgili cümleler
Which ile ilgili cümleler

Which ile ilgili cümleler – basit

 • Which shoes do you like?
 • Hangi ayakkabıyı beğendin?
 • Which one is your tshirt?
 • Hangisi senin tshirtin?
 • Which one is you drive?
 • Hangisini sürüyorsun sen?
 • Which one is your book?
 • Hangisi senin kitabın?
 • Which lawyer did you see?
 • Hangi avukatı gördün?
 • Which color do you prefer for wall?
 • Duvar için hangi rengi tercih edersiniz?

Tavsiye ve Kapanış

Her yazımızın sonunda olduğu gibi bu yazımızda da bu konuyla ilgili olarak birkaç tavsiyemizi sunarak kapanışı yapacağız.

Bildiğiniz üzere bu yazı dizimiz İngilizce’de nasıl soru sorulu sorusuna basit ve anlaşılır bir cevap vermeye çalışmamız ile başladı. Bu kapsamda ilk olarak İngilizce’de soruların nasıl sorulduğu ve hangi soru kalıplarının olduğuna ilişkin olarak temel mantığın anlaşılması amacıyla İngilizce Soru Kelimeleri – What, How Questions yazısını hazırlamıştık. Soruların nasıl kurulduğu ve ana mantığı anlamak amacıyla ilgili yazımızı inceleyebilirsiniz.

Benzer Diğer Yazılar:

Mr. Elliot
Mr. Elliot

A writer who like to write for teaching. Supporter of Real Madrid FC.

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.