Press "Enter" to skip to content

Who ile İlgili Örnek Cümleler ve Cevapları

Hatırlayacağınız üzere İngilizce’de basit bir şekilde soruların nasıl sorulduğunu, bunların anlamlarını ve bu sorulara nasıl cevap verilebileceğine ilişkin İngilizce Soru Cümleleri adlı makalemizi kaleme almış konuyu derinlemesine incelemeye çalışmıştık. Her ne kadar atıf yaptığımız makalede who ile ilgili örnek cümleler ve cevaplarına yer vermiş olsak da konuyu bu yazımız ile daha detaylı incelemeye fırsatı bulduk.

Who ile ilgili örnek cümleler ve cevaplarına detaylarıyla yer vereceğimiz bu yazımızda işinize yarayacak who (kim) sorusuyla ilgili birçok soru örneği ve cevabını bulabileceksiniz.

Who ile İlgili Örnek Cümleler ve Cevapları
Who ile İlgili Örnek Cümleler ve Cevapları

Who ile ilgili soru sorma, soru cümlesi oluşturma

İngilizce soru cümleleri nasıl kurulur adlı yukarıda atıf yaptığımız makalemizde aslında İngilizce’de soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu ana hatlarıyla anlatmaya çalışmıştık.

O nedenle bu yazımızda soru cümlelerinin nasıl kurulduğuna ilişkin anlatımdan ziyade who ile ilgili örnek cümleler’e yer vereceğiz.

Who (Kim) ile ilgili örnek cümleler ve cevapları

 • Who was he? He was Mehmet Ali.
 • O kimdi? Mehmet Ali.

Şimdi bu basit soruyu şimdiki zamana uyarlayalım.

 • Who is he? He is Mehmet Ali.
 • O kim? Mehmet Ali.
 • Who is she? She is Sena.
 • O kim? Sena
 • Who is it? It is a robot.
 • O kim? O bir robot.
 • Who are you? I am the teacher at ingilizceabi.
 • Siz kimsiniz? Ben ingilizceabi’de öğretmenim.
 • Who knew? Sena knew.
 • Kim biliyordu? Sena biliyordu.

Şimdi bu basit soruyu geniş zamana uyarlayalım.

 • Who knows? Mehmet Ali knows.
 • Kim bilir? Mehmet Ali bilir.
 • Who was the previous person? Sena was the previous person.
 • Bir önceki kişi kimdi? Sena bir önceki kişiydi.
 • Who is the person in charge here? Mehmet Ali is in charge here.
 • Burada sorumlu kişi kimdir? Burada sorumlu Mehmet Ali’dir.
 • Who is the next person? Sena is the next person.
 • Bir sonraki kişi kim? Bir sonraki kişi Sena’dır.
 • Who can repair this clock? Ahmet can repair.
 • Bu saati kim onarabilir? Ahmet onarabilir.
 • Who is the architect of Topkapı Palace? The architect of T.P. is Mimar Sinan.
 • Topkapı Sarayı’nın mimarı kimdir? Mimar Sinan’dır.
Who ile İlgili Örnek Cümleler ve Cevapları
Who ile İlgili Örnek Cümleler ve Cevapları
 • Who made this? Sena made this.
 • Bunu kim yaptı? Sena yaptı.
 • Who is this kid? She is the daughter of Sena.
 • Bu çocuk kim? O Sena’nın kızıdır.
 • Who is this boy? He is Ahmet.
 • Bu erkek çocuk kimdir? O Ahmet’tir.
 • Who is this girl? She is Sena.
 • Bu kız çocuk kimdir? O Sena.
 • Who will you meet? I will meet with Sena.
 • Kimle buluşacaksın? Sena ile buluşacağım.
 • Who buy this orange juice? Mehmet bought it.
 • Meyve suyunu kim aldı? Mehmet aldı.
 • Who do you think he is?
 • Onun kim olduğunu sanıyorsun?
 • Do you know who I am?
 • Kim olduğumu biliyor musun?
 • Who is this cool man? He is Mr. Ali Specter.
 • O havalı adam kim? O havalı adam Ali Bey?

Şimdi bu basit soruyu geçmiş zamana uyarlayalım.

 • Who was this cool man? He was Mr. Ali Specter.
 • O havalı adam kimdi? O havalı adam Ali Bey’di.
 • Who did you meet at the cafe? I met with Sena.
 • Kafede kiminle tanıştın? Sena ile tanıştım.
 • Did you know who they are? No, I did not.
 • Onların kim olduğunu biliyor muydun? Hayır, bilmiyordum.
 • Who is the painter of this picture? Vincent van Gogh is the painter of this picture.
 • Bu resmin ressamı kimdir? Vincent van Gogh bu resmin ressamıdır.
Who ile İlgili Örnek Cümleler ve Cevapları - Van Gogh
Who ile İlgili Örnek Cümleler ve Cevapları – Van Gogh
 • Who is playing the piano? Sena is playing the piano.
 • Kim piyano çalıyor? Sena piyano çalıyor.
 • Who does the book belong to? The books belongs to me.
 • Kitabın sahibi kim? Kitap bana ait.
 • Who else want to come the party?
 • Partiye başka kim gelmek ister?
 • Who is the author of the book Yaban? Yakup Kadri is the author of the Yaban.
 • Yaban isimli kitabın yazarı kimdir? Yaban’ın yazarı Yakup Kadri’dir.
 • Who is the favorite football player? Lionel Messi is the my favorite football player.
 • Senin favori futbolcun kim? Lionel Messi.
 • Who did you see at the party? I saw Sena.
 • Partide kimi gördün? Partide Sena’yı gördüm.
 • Who will help me? She will help you.
 • Bana kim yardım edecek? Sana o yardım edecek.

Şimdi bu basit soruyu modal(can) ile sormaya çalışalım.

 • Who can help me? Ahmet can help you.
 • Bana kim yardım edebilir? Ahmet sana yardım edebilir.
 • Who is going to do his homework? Nabi is not going to do his homework.
 • Ödevini kim yapmayacak? Nabi yapmayacak.

Who ile İlgili Örnek Cümleler – Relative Clause kapsamında basit örnekler

Relative Clause, sıfat tümcecikleri konusuna daha sonra detaylı olarak değinecek olsak da who ile yazılmış birkaç relative clause örneğini aşağıda bulabilirsiniz.

 • Ahmet is not a person who would cheat you.
 • Ahmet seni aldatacak biri değil.
 • Can you please tell us who is this girl?
 • Bu kızın kim olduğunu bize söyler misin lütfen?
 • The kid who would be king.
 • Kral olacak çocuk.

Who ile Whom Arasındaki Farklar

Who ile Whom kelimesi sadece başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için değil aynı zamanda İngilizce dil seviyesi iyi derecede olan bireyler için de kimi zaman kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu kapsamda bu farkların daha iyi anlaşılması ve Who ile Whom‘un kullanma alanlarının iyice pekiştirilmesi için hazılarmış olduğumuz yazımıza aşağıdaki bağlantı aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

>>>Who ile Whom Arasındaki Farklar – 10 Soruluk Test<<<

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabileceğiniz yazı da aynı zamanda who ile whom arasındaki farklara ilişkin olarak hazırlamış olduğumuz teste de ulaşabilir ve bu konudaki seviyenizi görebilir veya var olan bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Aradaki farka kısaca değinmek gerekirse: Who kelimesi Türkçe’de Kim sorusuna karşılık gelmektedir. Whom kelimesi ise kimi ya da kime anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla karşımıza gelen cümleyi bu kelime anlamlarını düşünerek kurmalıyız. Aradaki farkı anlamanız açısından Whom kelimesi ile kurulmuş birkaç soru cümlesini aşağıda paylaşıyorum.

Whom did you call? – Kimi aramıştınız?

Whom are you waiting for? – Kimi bekliyorsunuz?

Whom ile ilgili olarak daha fazla örnek görmek isterseni aşağıda verilen bağlantı ile ulaşabileceğiniz sayfayı inceleyebilirsiniz.

>>>Whom İle İlgili Cümle Örnekleri ve Türkçe Anlamları<<<

Tavsiye ve Kapanış

Who ile ilgili örnek cümleleri verdiğimiz bu yazımıza ek olarak bir de pratik yapabilmeniz açısından ufak bir test hazırlayacağımızı şimdiden belirtmek isterim.

Who, kim ile ilgili olması nedeniyle yukarıda da atfını yaptığımız İngilizce Soru Kelimeleri – What, How Questions yazımızı incelemenizi tavsiye etmekteyi. Bu sayede diğer ingilizce soru kelime ve ingilizce soru kalıplarına daha hakim olabileceksiniz.

Mr. Elliot
Mr. Elliot

A writer who like to write for teaching. Supporter of Real Madrid FC.

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir