Press "Enter" to skip to content

Whose ile ilgili cümle örnekleri

Whose kelimesi Türkçe’de kimin anlamına gelmektedir. İngilizce’de soru cümlelerinde en çok kullanılan kelimelerden olan whose kelimesi ile soru sormak sandığınızdan daha basittir. Bu yazımızda whose ile ilgili cümle örnekleri hususuna değineceğiz.

Yazı İçeriği:

Bunlara ek olarak whose ile ilgili kurulmuş soru cümlelerine ilişkin verilebilecek cevaplar ile soru ve cevapların Türkçe anlamlarını bulabilirsiniz.

Whose ile ilgili cümle örnekleri
Whose ile ilgili cümle örnekleri

Whose ile ilgili cümle örnekleri ve Türkçe anlamları

 • Whose birthday is it today? – It is Sena’s birthday.
 • Bugün kimin doğum günü? – Sena’nın doğum günü.
 • Whose blood is that? – It is dog’s blood.
 • Bu kimin kanı? – Köpeğin kanı.
 • Whose idea was that? – It is her idea.
 • Kimin fikriydi bu? – Bu onun fikri.
 • Whose ideas were those? – Those were his idea.
 • Bunlar kimin fikirleri? – Bunlar onun fikriydi.
 • Whose side are you on? – I am on Rick’s side.
 • Kimin tarafındasın? – Rick’in tarafındayım.
 • Whose computer is this? – It is Sena’s computer.
 • Bu kimin bilgisayarı? – Sena’nın bilgisayarı.
 • Whose cat is this? – It belongs Sena.
 • Bu kimin kedisi? – Sena’nın.
 • Whose is this? – It’s mine.
 • Bu kimin? – Bu benim.
 • Whose car is this? – It’s his car.
 • Bu kimin arabası? – Bu onun arabası.
 • I didn’t know whose it was.
 • Kimin olduğunu bilmiyordum.
 • Whose pencil is this? – It’s his pencil.
 • Bu kimin kalemidir? – O onun(Ahmet’in) kalemidir.
 • Whose is it? – It’s mine.
 • O kimin? – O benim.
 • Whose watch is that? – It’s Burcu’s watch.
 • Bu kimin saati? – O Burcu’nun saatidir.
 • Whose diary is it? – It is his diary.
 • Bu kimin günlüğü? – O onun günlüğüdür.
 • Whose dolls are these? – It is her dolls.
 • Bunlar kimin bebekleri? – Onun bebekleri.
 • Whose wallet is this? – It is Sena’s(her) wallet.
 • Bu kimin cüzdanı? – O Sena’nın cüzdanıdır.
 • Whose socks are these? – It is Ahmet’s(his) socks.
 • Bunlar kimin çorapları? – Bunlar Ahmet’in çoraplarıdır.
 • Whose turn? – It is mine.
 • Sıra kimde? – Benim sıram.
 • Whose room is it? – It is Nabihan’s(his) room.
 • Bu kimin odası? – O Nabihan’ın odası.
 • Whose house is this? – It’s Ali’s(his) house.
 • Bu kimin evi? – O Ali’nin evi.
 • cui bono (to whose profit?)
 • Bu durumdan kim karlı çıkar? – Kimin yararına?
 • Whose life is it anyway?
 • Bu kimin yaşamı ki zaten?
 • Whose line is it anyway?
 • Zaten kimin hattı ki bu zaten?
 • Students whose duty it is to clean the room
 • Görevi odayı temizlemek zorunda olan öğrenciler.
 • We don’t know whose work will be the best
 • Kimin en iyisini yapacağını bilmiyoruz.
 • He’s a man whose opinion I respect
 • Düşüncesine saygı duyduğum bir adamdır.
 • Whose pen did you use? – It is Burcu’s pen.
 • Kimin kalemini kullanıyorsun? Burcu’nun kalemini kullanıyorum.

Whose ile whom arasındaki fark nedir?

Whose ile whom kelimeleri birçok insan tarafından karıştırılabilmektedir. Aslında aradaki fark çok basit olup, açıklamalarımızı inceledikten sonra konu sizler için de açığa kavuşacaktır. Öyle ki, ilk bakışta iki kelimenin anlamlarına bakalım.

Öncelikle;

Whose: “Kimin” anlamına gelmektedir. Whose kelimesi ise ilgi zamiri-relative pronouns olarak kullanılabildiği gibi nesnenin veya şeyin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılır. Daha iyi anlamak için örneklere bakalım:

Whose ile ilgili örnekler

 • Whose car is that? – Şu kimin arabası? – (Huuz kar iz det?)
  • That is my car. – Şu benim arabam. – (Det iz may kar.)
 • Whose is this camera? – Bu kimin kamerası? – (Vuuz iz diz kamera?)
  • This camera is Sena’s. – Bu kamera Sena’nın. – (Diz kamera Senas.)

Whom: “Kimi” ve “Kime” anlamlarına gelmektedir. Whom kelimesi cümlede belirtilen eylemden veya fiilden kimin etkilendiğini belirtmek için kullanılır. Anlamak için aşağıdaki örneklere bakalım:

Whom ile ilgili örnekler

 • Whom do you love? – Sen kimi seversin? – (Huum du yu lav?)
  • I love Ali. – Ali’yi seviyorum. – (Ay lav Ali.)
 • Whom do you serve? – Sen kime hizmet edersin? – (Huum du yu lav?)
  • I serve the loyal one. – Ben sadık olanlara hizmet ederim. – (Ay sörv dı loyıl van.)

Tavsiye ve Kapanış

Her yazımızda olduğu, bu yazımızı da tavsiyelerimizi sunarak kapatacağız. Yukarıda detaylı olarak whose ile ilgili cumle örnekleri konusunu anlatmaya çalıştık. İngilizce’de soruların nasıl sorulduğu, soru sorma mantığı ve ingilizce soru kalıplarından bahsettiğimiz İngilizce Soru Kelimeleri – What, How Questions başlıklı yazımızı bulabilirsiniz.

Benzer Diğer Yazılar

Mr. Elliot
Mr. Elliot

A writer who like to write for teaching. Supporter of Real Madrid FC.

View all posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir